Saturday 27 April 2019

Upacara Komburongoh Kaum Dusun Di Sabah.
Komburongoh merupakan satu istilah tapi dua maksud. Dalam konteks botani, Komburongoh merupakan sejenis rumput, orang Melayu memanggilnya sebagai "Jerangau". Dalam konteks keagamaan kuno Dusun, Komburongoh merupakan alat medium yang menghubungkan Bobolian dengan alam spiritual (ghaib). 

Dalam bahasa spiritual Momolianisme pula, Komburongoh ini merupakan semangat berunsur "masculine" yang "dibangki" dengan satu nama, iaitu "rinokian", iaitu
semangat yang berunsur "feminine".

Cara membuat komburongoh singkatnya seperti berikut:

1. Bobolian akan mencabut Komburongoh, membersihkannya lalu memotongnya. Rinait Mongkorot akan diucapkan pada saat memotong Komburongoh.

2. Setelah dipotong, Bobolian akan menjalankan ritual "Mongombolit", di mana Bobolian memisah-misahkan mana potongan yang ada "sundu" (kuasa) dan mana yang tidak memiliki "sundu". Pada saat memisah-misahkan potongan Komburongoh, Bobolian akan mengucapkan Rinait Mongombolit.

3. Selepas itu, Bobolian menajamkan bambu lalu mulai menjalankan ritual "marangkai", iaitu mencucukkan potongan-potongan Komburongoh di bambu yang ditajamkan. Setelah itu, Komburongoh dikeringkan. Pada saat Komburongoh "dirangkai", Bobolian akan mengucapkan Rinait Marangkai. Saat "rinait" ini diucapkan, semangat Komburongoh akan berkomunikasi dengan Bobolian.

4. Setelah kering, potongan-potongan Komburongoh dijadikan kalung dengan memakai tali. Komburongoh siap untuk dipakai. Untuk memakainya, Bobolian selalunya akan membangunkannya dengan contoh "rinait" di bawah ini:

Posik ku diti rinangkai,
Tudau ku diti kinoruod,
Rinangkai ku Komburongoh,
Rinoud ku Rinokian.


5. Sebagai catatan tambahan, nenek moyang saya dulu selalunya membawa komburongohnya ke hutan selama beberapa bulan untuk dibawa "bertarak". Setelah selesai "bertarak", komburongohnya itu akan disangkutkan pada sebatang pohon besar di hutan untuk mengujinya. Kalau pokok itu layu dan mati selepas beberapa hari, maka Komburongoh itu sudah memiliki "sundu" (kuasa) yang sangat kuat.

********
Kata kunci
1. Rinait: mantra
2. Komburongoh: semangat bersifat masculine
3. Rinokian: semangat bersifat feminine
4. Mongkorot: memotong
5. Mongombolit: memisah-misahkan
6. Marangkai: proses membuat kalung
7. Batarak: bertapa
8. Bangki: membahagi menjadi dua lalu memberikan nama kedua (nama spiritual).
9. Sundu: kuasa, semangat, kekuatan, etc

Aki Rumantai, 2015

Artikel Terkait

Content Champion at Media Asia Berhad.


EmoticonEmoticon